Оценете темата:
  • 1 гласа - средно 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ДНК лаборатория на Клиника по съдебна медицина при УМБАЛ "Александровска" ЕАД- София
#1
   ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
                                                        
            ОТНОСНО: Преоборудване с най- съвременна апаратура и възстановяване на работата на ДНК лаборатория в Клиниката по съдебна медицина и деонтология /КСМД/ при УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София за изготвяне на съдебномедицински експертизи чрез фрагментен ДНК анализ при спорен родителски произход, при изследване на биологични следи по веществени доказателства и за идентификация на личността. За контакти: Тел.:02 9230 763 (412), e-mail: dna.aleksandrovska@gmail.com
                                               
                              УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          Имаме удоволствието да Ви съобщим, че от 17.07.2017г. Лабораторията за ДНК анализи на Клиниката по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София възстановява работата си, след като беше преоборудвана с най- съвременна сертифицирана технологична апаратура, съобразена с най- новите тенденции в развитието на съдебномедицинските ДНК анализи.
          Във връзка с утвърдената от нас практика и стремеж да предоставяме качествена медицинска помощ, използвайки най- съвременните технологични иновации в сферата на медицината, както и необходимостта за по- пълна информираност на нашите пациенти Ви уведомяваме за следното:
В Клиниката по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София, в Лабораторията за изследване на веществени доказателства и ДНК анализ от 1996г. се извършват съдебномедицински изследвания и експертизи изготвяни от високо квалифицирани съдебномедицински кадри. Лабораторията за ДНК анализ е организирана и структурирана съгласно изискванията за извършване на такава дейност, при стриктно спазване на правилата за работа и изследване на биологичен материал и съхранение на информация. Всички специалисти от горе визираната лаборатория са утвърдени и фигурират в списъците за вещи лица на съда като са преминали съответни специализирани курсове на обучение.
Уведомяваме Ви, че Изследванията чрез фрагментен ДНК анализ за съдебномедицински цели включва следните възможности и етапи на провеждане на изследванията:
-        взимане на биологични проби сравнителен материал от лицата (обтривка от устната кухина или проба кръв) в присъствието на експерт в предварително записани ден и час, което се регистрира в съответния амбулаторен журнал;
-        провеждане на ДНК анализ на биологични проби включващо екстракция /изолиране/ на ДНК от сравняваните биологични проби, амплификация по автозомни и полово детерминирани генетични маркери покриващо изискванията на Европейската група за ДНК профилиране /EDNAP/ и системата CODIS /FBI/, електрофоретичен фрагментен анализ на 8 капилярен автоматичен секвенатор с лазерна детекция, компютърен анализ, статистическа обработка на резултатите;
-        възможност за провеждане на сравнителен анализ до 43 генетични локуса;
-        представяне на експертно заключение /с възможност за предоставяне на приложения на флуореграми, криви регистриращи фрагментите в хода на лазерното отчитане/ и таблици с отчетените резултати;
-        необходимото време за провеждане на цялостното изследване в зависимост от натовареността на лабораторията е в порядъка на около 15- 20 работни дни;
-        взимане на пробите сравнителен материал се извършва всеки работен ден между 8 и 12 часа, като точният ден и час за явяване на лицата, се договаря предварително;
-        сумата за изработването на 1 /една проба/ е 250.40 лв. /с вкл. ДДС/, включващо направените разходи за реактиви и консумативи (патентно защитени от фирмите производители) (съгласно Заповед № 551/20.02.2017 г. на основание чл. 11, ал. 3 от ПУДУ на УМБАЛ „Александровска” ЕАД и във връзка с решение на Съвета на Директорите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД протокол № 54/20.02.2017г., за Приложение № 7 към ценоразписа на съдебномедицинските изследвания в КСМД, на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД);
 
 
Изведените ДНК профили на пробите изработени в ДНК лабораторията на КСМД, са съвместими и съпоставими с Националната ДНК база данни на МВР и базите данни на всички останали държави, което в случаи на нужда ще позволява всеобхватно търсене на съвпадение.
 
 
В Лабораторията за изследване на Веществени доказателства чрез ДНК фрагментен анализ се провеждат изследвания в следните основни направления:
- изследвания при спорен родителски произход /бащинство, майчинство и др./.
- изследване на обекти веществени доказателства за наличие на биологични следи по тях;
- изследване за идентификация на личността.
В лабораториите за изследване на Веществени доказателства и фрагментен ДНК анализ работят следните експерти: доц. д-р Александър Апостолов, дм – Началник КСМД, биолог Екатерина Ангелова и лаборант Биляна Михайлова. Изследванията и Експертизите при спорен родителски произход, във връзка с гореописаното провеждане на изследване се извършват от един от тримата експерти, определен от Началника на КСМД, а при необходимост и от трите вещи лица.
                                               
                                                    Доц. д-р Александър Апостолов, дм
                                                Началник Клиника по съдебна медицина
                            и деонтология при УМБАЛ „Александровска” ЕАД- София


Отваряне на:


Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)