Национална конференция по
съдебна медицина
2015

Национална конференция по съдебна медицина ще се проведе от 2 до 4 Октомври 2015 в Карлово. Над 60 съдебни лекари от цялата страна ще обсъждат в рамките на два дни основни за развитието на съдебната медицина проблеми и предизвикателства. В програмата са вкличени теми, свързани с необходимостта от регламентиране на условията и заплащането на съдебномедицинските огледи на местопроизшествия и нуждата от въвеждане на единна ставка за заплащане на експертната дейност чрез определяне на единни критерии. Ще бъдат разгледани и проблемите, свързани с определяне на категорията труд за специалност „съдебна медицина” и предприемане на действия към съответните органи, както и затрудненията, възникващи поради периодично неизплащане на положения от съдебните медици, труд от страна на съответните органи. На третия ден предстои обсъждането и подготовката на съвместно писмо от участниците в конференцията до Министерство на здравеопазването, Министерстно на вътрешните работи и на Министерство на правосъдието за необходимостта от провеждането на преговори за финансирането, статута и условията за работа на съдебните медици. В рамките на конференцията предстои да бъде учредено и Българско дружество по съдебна медицина, да бъдат определeни параметрите на дейността му и избрано ръководство.

Обратно към събития и новини